Oturum Aç

Staj

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programında kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 45 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.
 
Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyebilecekleri gibi Dekanlık tarafından da belirlenen tesislerde (kontenjan dâhilinde) stajlarını yapabilme imkânına sahiptirler.
 
Staj yapılabilecek tesisler aşağıda görülmektedir:
 
  • Turizm sektöründe yurt içinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli veya Turizm Yatırım Belgeli Otel,
  • Tatil Köyü İşletmeleri
  • Seyahat Acentaları
  • Üniversitelerin; konukevleri, misafirhaneleri,
  • Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otelleri.
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans programı 2. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler, staj başvurusunda bulunabilir.
 
 
 

Duyuru Tarihi: 01 Nisan 2014

DUYURU!

STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK TÜM ĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Staj Otomasyon Sistemi yenileme süreciyle ilgili 01 Mayıs 2014 – 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında alt yapı çalışmaları yapılacaktır. Buna bağlı olarak  http://www.anadolu.edu.tr adresinde yer alan mevcut e-öğrenme portalındaki ilgili program web sayfası “staj linkinden” staj formları dökülemeyecektir. Bundan dolayı 01 Mayıs 2014 – 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (Ek-1 formu ) işleme alınmayacağından AÖF Staj Koordinatörlüğüne gönderilmemelidir.

Staj yapacak öğrenciler 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra staj ile ilgili formlara https://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden staj linkine tıklayarak ulaşabilir ve başvuru işlemini yapabilirler.

AÖF STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜDuyuru Tarihi: 18 Mart 2014

DUYURU!

STAJ MUAFİYETİ HAKKINDA

Üniversitemiz Senatosu’nun 04 Şubat 2014 tarih ve 1/5-8 sayılı kararı gereği öğrencilerin zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti kapsamında yeralan 14. Maddenin “b” bendinde “staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma” hali durumu kapsamındaki öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek AÖF Staj Koordinatörlüğü’ne gönderdikleri taktirde, muafiyet başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu’na girecektir.

Staj muafiyeti başvurusunda bulunacak öğrenciler için, yukarıda geçen madde’de anıldığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak kaç yıldır çalıştığınızı/çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.


Duyuru Tarihi: 17 Mart 2014

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

( Ö N E M L İ )

SİGORTA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ STAJ ÖNCESİ İZLENECEK YOL

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi gereğince staj yapacak öğrencinin  “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası “ Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Staj yapacak öğrencilerin sağlık güvencesinden yararlanıp yararlanmadığının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumundan, sağlık güvencesi durumunu gösterir belgenin (Müstehaklık Belgesi) alınarak  “Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) “ ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yükseköğrenimde staja tabi öğrenciler için Sosyal Güvenlik Kurumu‘na tescil bildiriminde bulunmadan önce; ailesinden bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olunup olunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

Ø  Öğrencilerin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre staj koordinatörlüğü tarafından iki farklı işlemin yapılması gerekmektedir.

Buna göre;

Ø  Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık karnesi almış veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler için daha önce olduğu gibi yalnızca %1 oranında (iş kazası ve meslek hastalıkları kısa vadeli) işlemi yapılacak ve ödenecektir.

Ø  Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler için %1 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları pirimi ile %5 oranında GSS primi işlemi ve ödemesi yapılacaktır. (Pirim oranı %6)

Ø  Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler ise ;

Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık güvencesi durumunu gösterir belge (Müstehaklık Belgesi) alacaklardır. (SGK 4a, Bağkur 4b, Emekli Sandığı 4c) (İZLENECEK YOL:   E-Devlet şifresi postaneden temin edilerek, www.türkiye.gov.tr adresinden sağlık durumunu gösterir belgenin çıktısı alınarak EK1-A formu ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilir. )

Ø  Kendi imkânlarıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklardır.​


ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!​

DUYURU!

İLAN LİSTELERİ,  ÖĞRENCİLERDEN GELEN EVRAKLAR İŞLEME ALINDIKÇA STAJA BAŞLADI​ĞI TARİH VE AY SIRALAMASI YAPILMADAN YAYINLANMAKTADIR.

BUNDAN ÖTÜRÜ STAJ BAŞVURU VE KABUL BELGESİ YOLLAYAN ÖĞRENCİLER, YAYINLANAN HER LİSTEYİ KONTROL ETMELİDİR. 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

(EK-3) ÖĞRENCİ STAJ FAALİYET FORMU DOLDURULURKEN; HER SATIR STAJ BAŞLAMA TARİHİ İTİBARİYLE STAJ YAPILAN HER GÜN İÇİN SIRAYLA DOLDURULACAKTIR.

 Duyuru Tarihi: 11.04.2013

Staj Başvuru ve Kabul Formu’nda (Ek-1 ), belirtilen staja başlama tarihini boş bırakan öğrencilerin staj belgeleri işleme alınmayacaktır. Bu öğrenciler sitede Stajı Onaylanmayan Öğrenciler Listesi’nde yer alacaktır.
 
 
Stajla ilgili belgeleri indirmek için belge isimlerine tıklayınız.
 

Staj Kabul ve Başvuru Formu Ek 1

Öğrenci Belgesi Ek 2

Staj Faaliyet Formu Ek 3​​

Staj Ayrılış Formu EK 4

Staj Bitiş Formu EK 5 

Öğrenci Staj Formu EK 6

Staj Yeri Değerlendirme Formu EK 7

Fakülte Staj Komisyonu Değrlendirme Formu EK 7A 

 

 
​​​​​​