Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular​


1. Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

DİKKAT !  2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar

2. Staj ne zaman yapılır?

Öğrenciler, zorunlu stajlarını 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.

3. Staj süresi kaç gündür?

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 iş günü’ dür (6 hafta).

4. Staj süresi bölünerek yapılabilir mi ?

Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi, ikiye bölerek (3+3) farklı zamanlarda yapabilirler.

5. Staj yapılacak yeri kim belirler?

Öğrenciler staj yapabilecekleri yeri kendileri bulacaklardır.

6. Nerelerde staj yapılabilir?

 

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İlgili Birimler, (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri Laboratuvarları)
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Bölge Laboratuvarları,
  • Gıda Kontrol Laboratuvarları, (Kamu ve Özel)
  • Özel Veteriner Klinik ve Özel Veteriner Hastaneleri,
  • Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,
  • Veteriner İlaç Firmaları,
  • Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri, (Kamu – Özel Sektör İşletmeleri)
  • Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler,

  • Yem Fabrikaları’nda stajını yapar.

 

7. Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

8. Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.

İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.

​ ​​​​